آخرین عکس عمو حاجی پس از مرگ!

شهرستان فراشبند در ۱۴۶ کیلومتری جنوب غرب شیراز واقع شده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65412696/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF%21

او بر این باور بود که حمام رفتن و تمیزی، بدنش را از سلامتی دور می کند.

مردم منطقه احترام خاصی برای او قائل بودند و رعایت حالش را می کردند. عمو حاجی همیشه از حمام و آب دوری می کرد به طوری که چند سال پیش وقتی جوانان روستا سعی کرده بودند برای او حمامی فراهم کنند؛فرار کرده بود.

در آن زمان گروهی از مردان روستا داوطلبانه او را به رودخانه نزدیک روستا برای شستشو و استحمام بردند اما عمو حاجی وقتی به هدف آنها پی برد خود را از خودرو به بیرون انداخته و حاضر به استحمام نشده بود. وی دلیل دوری خود از آب را ترس از مریض شدن عنوان می کرد.

مراسم تشییع و خاکسپاری وی عصر سه شنبه در دیرم فراشبند برگزار می شود.

تا اینکه چند ماه قبل، اهالی روستا دوباره او را برای شستشو به حمام بردند. دیری نپایید او دچار بیماری شد و سرانجام روز یکشنبه اول آبان ماه در سن ۹۴ سالگی درحالی که هرگز ازدواج نکرده بود جان به جان آفرین تسلیم کرد.

بخوانید:  مزایای واردات خودروی کارکرده از نگاه یک عضو کمیسیون صنایع مجلس