آرامش در بازار سایپایی ها؛ قیمت خودرو افت کرد + جدول

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66693106/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66693106/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84