آقای دولت بگوید پراید را با چه قیمتی تحویل گرفت و الان قیمت آن چند است؟

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66893124/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA