آمار تولید و فروش خودروسازان ایرانی

همچنین ایران‌خودرو به ترتیب ۸۲۷۸ دستگاه دنا، ۱۲۴۲دستگاه رانا و ۱۲۴۳ دستگاه تارا تولید کرده که به ترتیب برای دنا ۲۸۶۷ دستگاه، برای رانا ۴۱۵ دستگاه و برای تارا ۱۴۶ دستگاه بیشتر تولید در مرداد ماه است.

همچنین شرکت پارس خودرو به عنوان زیرمجموعه گروه سایپا در ماه شهریور ۱۲ هزار و ۸۶۹ دستگاه خودرو تولید (۲۳۳۳دستگاه بیشتر از مرداد) و ۱۲ هزار و ۸۸۸ دستگاه خودرو ( ۱۲۲۲ دستگاه بیشتر از عرضه مردادماه)  فروخته است.

در یک‌ماهه مذکور، سایپا در مجموع ۲۳ هزار و ۱۴۴ دستگاه از محصولات خانواده X۲۰۰ (تیبا، ساینا و کوییک) که ۳۴۳۶ دستگاه بیشتر از تولید مرداد ماه این محصولات است، به تولید رساند. این خودروساز ۲۶ هزار و ۵۳۷ دستگاه از محصولات این خانواده را در این ماه تجاری‌سازی کرده است.

تولیدو فروش بالغ بر ۱۲ هزار دستگاه از محصولات پارس‌خودرو

ایران‌خودرو در ششمین ماه از سال جاری در مقابل به ترتیب ۸۵۶۹ دستگاه دنا، ۱۴۶۰ دستگاه رانا و ۱۲۷۰ دستگاه تارا فروخته است.

در گزارش ارائه شده از سوی شرکت پارس‌خودرو، تولید ۹ بدنه پراید نیز ثبت شده است که به گفته سایپا (با توجه به ممنوعیت تولید پرایدها از سال ۱۳۹۸) به‌جهت گارانتی و واردانتی خودروهای موجود در بازار تولید می‌شوند اما فروشی نداشته است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65280643/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

از تعداد خودروهای تولیدی پارس‌خودرو در ماه مرداد سال جاری ۶۹۹۷ دستگاه ( ۱۲۴۸ دستگاه بیشتر از آمار تولید آن در مرداد) مربوط به محصولات گروه Q۲۰۰ بوده و در آمار فروش نیز تعداد ۷۰۲۰ دستگاه از این محصولات دیده می‌شود.

این گروه خودروسازی در شهریور ماه امسال همچنین ۹۴۴ دستگاه خودرو هایما (۱۵۸ دستگاه کمتر از مرداد ماه)   تولید کرده و ۱۶۷۳ دستگاه هم فاکتور کرده است. ضمن اینکه ۳۲۳ دستگاه از سایر محصولات این گروه خودروسازی در آمار تولید این ماه ثبت شده اما فروشی نداشته است.

بخوانید:  آخرین قیمت خودرو در بازار ایران

تولید ۳۰ هزار و فروش ۳۵ هزار ستگاه از محصولات سایپا

به تفکیک آمار، گروه خودروسازی سایپا در شهریور ماه امسال ۴۱۴۱ وانت پراید (سایپا ۱۵۱) تولید کرده که  ۱۲۰۰ دستگاه بیش از تولید مرداد است و ۵۸۸۰ دستگاه از این محصول را تجاری‌سازی کرده است. همچنین ۳۰۲۳ دستگاه شاهین (۵۵۷ دستگاه بیش از مرداد) تولید کرده و ۲۸۶۱ دستگاه از آن فروخته است.

همچنین در مدت مذکور ۵۵۹۶ دستگاه کوییک معمولی دنده‌ای (۱۰۶۷ دستگاه بیش از مرداد) و ۲۶۷ دستگاه کوییک پلاس اتوماتیک (۸۵۲ دستگاه بیشتز از مرداد ماه) تولید شده که همه آن‌ها فروخته شده است.

دیگر خودروساز بزرگ کشور (سایپا) نیز در ششمین ماه امسال در مجموع ۳۰ هزار و ۳۰۸ دستگاه خودرو (۵۱۹۳ دستگاه بیشتر از مردادماه) تولید کرده و در مقابل برای ۳۵ هزار و ۲۷۸ دستگاه خودرو (۷۷۸۳ دستگاه بیشتر از مردادماه) فاکتور فروش صادر کرده است.

طبق آمار ارائه شده از تولید و فروش ایران‌خودرو و سایپا (و پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا) در ششمین ماه از سال جاری، در مجموع این دو خودروساز ۸۸ هزار و ۵۵۶ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که نسبت به آمار تولید چند ماهه اخیر، روندی صعودی را نشان می‌دهد.

پارس خودرو در شهریور ماه سال جاری پنج دستگاه برلیانس هم فاکتور کرده است اما در این ماه نیز تولید و فروش کوییک S و ساینا صفر شده است.

ایران خودرو در شهریور ماه سال جاری در مجموع ۴۵ هزار و ۳۷۹  دستگاه خودرو (۴۰۳۷ دستگاه بیشتر از مرداد ماه) تولید کرده و در مقابل برای ۵۰ هزار و ۹۲۲ دستگاه خودرو ( ۷۷۶دستگاه بیشتر از مرداد ماه) فاکتور تجاری صادر کرده است.

بخوانید:  استخدام کارشناس پشتیبانی فنی Helpdesk در شرکت فراز پردازش پرسا تکاپو در کرج

به تفکیک طبق آمار، ایران‌خودرو ۲۴ هزار و ۹۹۴ دستگاه محصولات گروه پژو (۱۳۷۷ دستگاه کمتر از مرداد ماه) و ۸۳۵۵ دستگاه از محصولات خانواده سمند (۲۰۵۵ دستگاه بیشتر از مرداد ماه)   در ششمین ماه از سال ۱۴۰۱ تولید کرده و برای ۲۵ هزار و ۹۸۹ دستگاه از انواع پژو و ۱۱ هزار و ۹۶۱ دستگاه محصولات سمند فاکتور فروش صادر کرده است.

در شهریور ماه امسال خودروسازان بزرگ داخلی ۸۸ هزار و ۵۵۶ دستگاه خودرو تولید و ۹۹ هزار و ۹۷ دستگاه خودرو فروخته‌اند.

تولید ۴۵ هزار و ۳۷۹ دستگاه و فروش ۵۰ هزار و ۹۲۲ دستگاه از محصولات ایران‌خودرو

در حقیقت بررسی نقطه‌ به‌ نقطه آمار تولید و فروش خودروسازان در هر ماه تا مرداد ماه، نشان می‌داد که خودروسازان در اکثر خودروها با تکمیل ناقصی های گذشته خود (و اکثرا ناقصی‌های سال گذشته)، بیش از آنکه تولید کنند، فروخته‌اند. اما در شهریور ماه این  روند نزولی  تولید را متوقف کرده و مجدد در مسیر افزایش تولید قرار گرفته‌اند.