آموزش گام به گام استعلام خودرو سرقتی با شماره پلاک | قیمت

بعد از مدتی برمی گردید و با جای خالی اتومبیل مواجه می شوید.

کافی است کمی در تامین امنیت ماشین خود سهل انگاری و کوتاهی کنید تا در کمترین زمان ممکن، خودرو شما به سرقت برود.

با سرقت خودرو دنیای پیش روی شما تیره و تار می شود؛ اما نباید تعلل کنید.

در چنین شرایطی ترس همه وجود شما را فرامی گیرد و به سرقت خودرو فکر می کنید.

در این صورت، برای شما پیامک ارسال می شود.

قدم اول استعلام خودرو سرقتی با شماره پلاک از پارکینگ؛ پلاک خودروهای سرقتی گاهی عجله دارید و خودرو را در محل نامناسبی پارک می کنید.

قبل از شک کردن به دزدیده شدن خودرو، باید احتمال بدهید اتومبیل شما توسط پلیس به پارکینگ انتقال داده شده باشد.

قیمت خودرو روزبه روز در بازار بالاتر می رود و همین موضوع سارقان را برای دزدیدن خودرو وسوسه می کند.

بنابراین گوشی خود را چک کنید.

اگر شماره شما عوض شده باشد یا در سامانه پلیس ثبت نشده باشد، پیامکی دریافت نخواهید کرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66405440/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9

در این مطلب، به طور مفصل در مورد روش استعلام خودرو سرقتی با شماره پلاک توضیح خواهیم داد.

بهتر است از قبل با مراحل کار آشنا باشید و اطلاعات کافی را به دست آورید.

باید در کوتاه ترین زمان با پلیس تماس بگیرید و برای پیدا کردن ماشین اقدام کنید.

بخوانید:  روزنامه دنیای خودرو - شماره 1848