آوانس صمت به خودروسازان بی وفا

حال که وزارت صمت به دنبال از سرگیری واردات خودرو است معاون حمل و نقل وزیر صمت خبر می دهد که واردات محصولات این شرکت ها بلامانع است و وارد کنندگان می توانند برای واردات محصولات حاضر در سبد محصولاتی خودروسازانی که در تحریم بازار کشور را ترک کردند، برنامه ریزی کنند.

تحریم های صنعت خودرو سبب شد تا برخی از خودروسازان بین المللی به بهانه بازگشت تحریم ها بازار ایران را ترک کنند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65433762/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65433762/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%81%D8%A7