اتوبوس برقی ایران خودرو دیزل هم تراز با استانداردهای جهانی

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020301492323235840/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

بخوانید:  ببینید | دیوانه بازی یک راننده نیسان چند ماشین را به کام مرگ برد