احداث ایستگاه شارژ فوق سریع در چین با انرژی خورشیدی


چین


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65505828/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C

چین اولین ایستگاه شارژ فوق‌سریع خودروها با انرژی خورشیدی را راه اندازی کرد که می‌تواند ۲۰ خودرو را در عرض ۸دقیقه شارژ کند.