ادعای جابجایی نیرو توسط آتش‌نشانی / واکنش آتش نشانی

ملکی با تاکید بر اینکه سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران یک سازمان خدمت رسان به شهروندان است و هر گونه ایجاد خلل در روند فعالیت این سازمان سبب ایجاد مشکل در روند خدمت‌رسانی به شهروندان خواهد شد، افزود: با توجه به اینکه بسیاری از خودرو‌های سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران وارداتی هستند؛ لذا در صورتی که ایراد و آسیبی متوجه این خودرو‌ها شود، در تأمین قطعات لازم مشکلات عدیده‌ای وجود خواهد داشت.

سازمان آتش‌نشانی تهران با تکذیب ادعای جا به جایی نیرو‌های امنیتی و انتظامی با استفاده از خودرو‌های آتش‌نشانی، گفت: تمامی خدمات سازمان آتش‌نشانی برای مردم است و این ادعا‌ها هیچ‌گونه پایه و اساسی ندارد.

جلال ملکی از ایراد آسیب به ۲۵ خودروی آتش‌نشانی طی ناآرامی‌های روز‌های اخیر خبر داد و افزود: متأسفانه طی ناآرامی‌های روز‌های اخیر یک خودروی سازمان آتش‌نشانی تهران به‌طور کامل آتش زده شد و از بین رفت.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65113054/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C

وی با تکذیب ادعای جا به جایی نیرو‌های امنیتی و انتظامی با استفاده از خودرو‌های آتش‌نشانی، گفت: تمامی خدمات سازمان آتش‌نشانی برای مردم است و این ادعا‌ها هیچ‌گونه پایه و اساسی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: عمده خسارت‌های وارد شده، متوجه بدنه خودرو‌ها است؛ به‌طوری که برخی از خودرو‌ها قابل استفاده هستند، اما برخی نیز تا انجام تعمیرات و تأمین قطعات لازم قابل استفاده نخواهند بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از ۲۵ خودروی آتش‌نشانی طی ناآرامی‌های روز‌های اخیر خبر داد و گفت: متاسفانه یک خودروی آتش‌نشانی تهران به طور کامل آتش زده شد و از بین رفت.

بخوانید:  عجیب بوتیک جنس با کیفیت، ارزان