ادعای فارس درباره ماجرای خودروی پراید در سنندج

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65236100/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC