ادعا عجیب نماینده برای حل مشکل آلودگی هوا: خودرو آب سوز بسازیم

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66172196/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%3A-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%A8منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66172196/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%3A-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%A8
بخوانید:  دو خودروی جدید در بازار ایران