ارابه شیطان در کمین زنان/ تجاوز به دو زن در ماشین در حال حرکت!جزییات

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020101845051410432/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%2F-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020101845051410432/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%2F-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1