استخدام اپراتور تولید، کارشناس مهندسی و صنایع در شرکت های گروه توسعه قطعات خودرو پیروز

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65239971/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C

بخوانید:  رشد ۸ درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی خودروهای سبک