استخدام اپراتور تولید در عایق خودرو توس در خراسان رضوی

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020322068430059520/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C

بخوانید:  عکس/ حراج 40 پورشه در ایران