استخدام بازرگانی اتو پارت یدک

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65054750/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%AF%DA%A9