استخدام بسته بند با بیمه در شیرآلات سوبان در شهرک دانشگاه تهران تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400422704195584/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9

بخوانید:  آغاز تولید انبوه اطلس در اردیبهشت سال آینده-راهبرد معاصر