استخدام تراشکار قطعات خودرو در صنایع اتومبیل سازی فردا از آذربایجان شرقی

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66531873/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66531873/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2
بخوانید:  پیشنهاد قیمت های گزاف برای این ماشین دوست داشتنی قدیمی / عکس