استخدام تزریق کار پلاستیک با بیمه در شرکت نیکنام در تهران – «ای استخدام»

مثال: 09123456789مشکلی در ارتباط با سرور بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش کنید


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65859962/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1

گزارش با موفقیت ثبت شد