استخدام تعدادی نیروی ماهر جهت کار در خدمات خودرویی در مشهد – «ای استخدام»

گزارش با موفقیت ثبت شد

مشکلی در ارتباط با سرور بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش کنید


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65297336/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1 مثال: 09123456789

هرگونه توضیح تکمیلی را در این قسمت وارد کنید.