استخدام تکنسین فنی حرفه ای خودرو های خارجی (تویوتا و لکسوس) در پاسداران – «ای استخدام»

مثال: 09123456789