استخدام دو ردیف شغلی برای شرکت آرتا برچسب طوبی در تهران

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65603124/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%B7%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

بخوانید:  شهادت 2 فلسطینی در حمله صهیونیست ها/ 3 عامل رژیم زخمی شدند