استخدام راننده با خودرو در شرکت رسام پلیمر نامی در آذربایجان شرقی – «ای استخدام»

گزارش با موفقیت ثبت شد

مشکلی در ارتباط با سرور بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش کنید


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65256210/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1