استخدام راننده با خودرو در شرکت صنایع آتیه لوله پارتاک در اصفهان – «ای استخدام»

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم مشخصات فردی به همراه محل سکونت و شماره تماس، مشخصات خودرو به همراه رزومه و سوابق کاری خود را فقط به آدرس ایمیل اعلام شده ارسال فرمایید

پس از بررسی جهت مصاحبه اولیه تماس حاصل می گردد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65749049/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A2%D8%AA%DB%8C%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DA%A9