استخدام راننده پایه دو در شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در کمالشهر – «ای استخدام»

مثال: 09123456789

مشکلی در ارتباط با سرور بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش کنید


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65259599/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

گزارش با موفقیت ثبت شد