استخدام سرپرست شعبه در نمایندگی 777 مدیران خودرو در البرز

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66107214/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2

بخوانید:  فعالان بازار سرمایه: مانع بازگشت رانت به بازار خودرو شوید/ منفعت مردم و تولید در شفافیت است