استخدام قالب ساز ماهر پلاستیک در شرکت تولید قطعات پلیمری خودرو تهران فام

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65282148/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C