استخدام مونتاژ کار با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت فن گستران خودرو توسن

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66093861/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66093861/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
بخوانید:  توضیح پلیس در مورد پرونده شلیک به یک خودرو و فوت یک کودک در شرق اصفهان