استخدام مونتاژ کار قطعات خودرو با بیمه در شرکت شایگان داده الکتریک پویش – «ای استخدام»


هرگونه توضیح تکمیلی را در این قسمت وارد کنید.

مشکلی در ارتباط با سرور بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش کنید


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65305481/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86