استخدام مکانیک خودرو، جلوبندی کار، باطریساز، نقاش خودرو و صافکار در اصفهان

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66346632/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66346632/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1
بخوانید:  قیمت این خودرو پرطرفدار 500 میلیون را هم رد کرد؛ سقف بعدی کجاست؟