استخدام نیروی خدمات با بیمه و بیمه تکمیلی در آریا شیمی سلفچگان در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020410368207867904/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7

بخوانید:  نمایشگاه خودرو گوانگ ژو در چین | تولید کنندگان خودرو در جهان