استخدام چند ردیف شغلی در نمایندگی مدیران خودرو و سایپا

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020159340985382912/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7

بخوانید:  صدور حکم آزارگران ۵ زن مسافر