استخدام کارشناس تعمیرات مکانیک با بیمه، بیمه تکمیلی در ماموت خودرو در البرز

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66817702/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66817702/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA