استخدام کارشناس حسابداری با سرویس در گیلان

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020422011146178560/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86

بخوانید:  شوکه نشوید، کادیلاک بی ک سایپا!