استخدام کارشناس طراحی ابزار با بیمه در فرآوری و ساخت قطعات خودرو ایران – «ای استخدام»

برای استفاده از این ویژگی لازم است وارد حساب کاربری خود در «ای استخدام» شوید.

جهت دریافت پیامک شامل رمز عبور پس از تکمیل فرم کلید دریافت پیامک را بفشارید.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65517589/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65517589/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA