استخدام کارشناس فروش در حوزه قطعات یدکی با پاداش، بیمه در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66495345/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66495345/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87