استخدام کارشناس فنی، تعویض کار روغن، باطریساز خودرو و کمک مکانیک

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66346895/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9