استخدام کارشناس فنی با حقوق تا 10 میلیون در نمایندگی ایران خودرو در مشهد – «ای استخدام»