استخدام کارشناس وصول مطالبات در شرکت گسترش قطعات خودرو همیار امین در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66457494/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1

بخوانید:  خبر ویژه صمت برای خریداران خودرو