استخدام کارمند اداری انبار با بیمه در پشتیبان و خدمات رهپو صنعت پیشرو

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65569819/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA

بخوانید:  این خودرو از امروز وارد بورس شد