استخدام کارمند اداری مستقر در کارخانه (شیفت شب) با بیمه، پاداش در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66317077/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%28%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%29-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66317077/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%28%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%29-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%8C
بخوانید:  ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس