استخدام کارمند امور فروش با بیمه در مدیران خودرو در خوزستان

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020102683473123328/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020102683473123328/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1
بخوانید:  مجوز به وزارت دفاع برای تولید انواع خودرو های سبک و سنگین و خودرو های با کاربری خاص