استخدام 7 عنوان شغلی در شرکت مهندسی برازش صنعت در تهران – «ای استخدام»

کارشناس فروش در حوزه قطعات خودرو

 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • لیسانس مدیریت، صنایع و رشته های مرتبط
 • آشنا با نرم افزارهای مرتبط و اصول فروش B2B
 • دارای روابط عمومی قوی
 • حداقل 2 سال سابقه

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی


رئیس حسابداری

 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • لیسانس حسابداری و مدیریت مالی
 • آشنا با اصول حسابداری و نرم افزارهای مالی
 • مسلط به امور حسابداری صنعتی و حسابداری فروش
 • حداقل دو سال سابقه

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی


کارشناس برنامه ریزی و تولید

 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • لیسانس صنایع
 • مسلط به امور تخصصی برنامه ریزی و مهندسی صنایع
 • آشنا با مفاهیم Layout، بالانس خط،امکان سنجی ،زمان سنجی و …
 • آشنا به امور برنامه ریزی تولید MRPI،II
 • حداقل دو سال سابقه

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی


کارشناس تضمین کیفیت

 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • لیسانس صنایع، مهندسی مکانیک و رشته های فنی مرتبط
 • مسلط به امور سیستم های کیفیت (IATF ,ISO 9001)
 • آشنا با مفاهیم استانداردهای کیفی
 • حداقل دو سال سابقه

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی


مهندس مکانیک

 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • لیسانس مکانیک
 • آشنا با طراحی صنعتی
 • مسلط به نرم افزارهای catia,solidworks
 • حداقل دو سال سابقه

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی


مهندس برق و الکترونیک

 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • لیسانس برق و الکترونیک – گرایش الکترونیک
 • آشنا به قطعات الکترونیکی خودرو
 • حداقل دو سال سابقه

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی


کارشناس کنترل پروژه

 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • لیسانس مهندسی صنایع
 • مسلط به امور تخصصی برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزار MSP
 • آشنایی با تدوین گزارشات پیشرفت پروژه
 • حداقل دو سال سابقه

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلیمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65263144/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

بخوانید:  سیستم ترمزگیری هیدرولیک مبتنی بر بازدارندگی الکترونیکی «EBD» چیست؟