استیضاح وزیر صمت در راه است؟

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66903108/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

بخوانید:  دفن جنازه مرد کرجی در باغ