افت قیمت گل سرسبد ایران خودرو در طرح فروش +جدول قیمت ها

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020311369144168448/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%2B%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020311369144168448/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%2B%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84