افزایش همکاری چین و آفریقا در راستای تقویت توسعه زنجیره تامین قاره سیاه

به گزارش روز شنبه ایرنا ، خبرگزاری « شینهوا » چین در گزارشی با عنوان ” سرمایه‌گذاری چین در آفریقا در سال ۲۰۲۲ نوشت: همکاری چین-آفریقا از دیدگاه زنجیره تامین ” که از سوی شورای کسب و کار آفریقا- چین منتشر شده به نقش چین در زنجیره تامین آفریقا، تلاش‌های شرکت‌های چینی در این رابطه و چالش‌هایی که با آنها مواجه شدند پرداخته است.

بر اساس این گزارش، همکاری عمیق‌تر در پروژه کمربند و جاده میان چین و کشورهای آفریقایی نقشی مهم در ساختن قاره ای یکپارچه در کنار اتصال آفریقا به زنجیره تامین جهانی ایفا خواهد کرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84867860/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86در ادامه این گزارش، با اشاره به نقش مشارکت چین در تقویت توسعه زنجیره تامین آفریقا ایفا ، آمده است که بر اساس فعالیت های کارگروه همکاری آفریقا- چین و تلاش‌های دولت چین در راستای پروژه کمربند و جاده، چین و آفریقا متوجه طیف وسیعی از زمینه‌ها برای همکاری عملی با یکدیگر به ویژه در توسعه زنجیره تامین و صنعت شده اند.

این گزارش با اشاره به عوامل منفی از قبیل بیماری‌ها، مناقشاتِ منطقه‌ای و موانع لجستیکی افزوده است زنجیره تامین آفریقا زیر فشار زیادی است. باوجود این با توجه به افزایش سریع جمعیت، آفریقا هنوز بازارِ ایده‌آلی برای سرمایه‌گذاریِ زنجیره تامین با پتانسیل‌های چشمگیر و قابل ملاحظه است.