افزایش 390 میلیونی قیمت خودرو در شش ماه

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65296393/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87

بخوانید:  وزیر صمت از راه اندازی خط تولید خودروهای ایرانی در ارمنستان خبر داد