افزایش400 میلیون تومانی قیمت سانتافه در بازار +جدول

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020227965195171840/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4400-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%2B%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84