التهاب به جان بازار خودرو افتاد/ تارا 18 میلیون گران شد+ جدول

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66960350/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%2F-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%2Bمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66960350/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%2F-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%2B