امضای قرارداد صادرات محصولات سایپا به بلاروس و روسیه

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66593597/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66593597/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87