امکان واردات مستقیم خودرو از ژاپن وجود ندارد/ نداشتن سفیر در توکیو بر توسعه روابط دوجانبه تاثیر دارد

منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65544496/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%2F-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1